Att tänka på vid utskrift på ColourCenter

Filformat

Spara bilderna som EPS med textbanor

eller som PDF.

Färger

Ange färger ur Pantone® – skalan, ex PMS Red 032 C ( Coated )

Storlek

Upplösning i skala 1:1 (slutformat)

Digitaltryck

Bläckstråle

Bläckstråle

Småformat

Storformat

Gigantformat

Färgbilder

300 dpi

100 dpi

30 dpi

Gråskalebilder

300 dpi

150 dpi

30 dpi

Streckbilder (line art)

600 dpi

300 dpi

70 dpi

Profiler

Färgprofiler rekommenderade av branschen
Finns att hitta på internet.

  • AdobeRGB1998.icc
  • EuropeISOCoatedFOGRA27.icc
  • EuropeISOCoatedFOGRA39L.icc

Färgprofilernas placering

ICC-profilerna i operativsystemet ligger i följande mapp.

Mac Systemmapp/ColorSync-profiler

Win windows/system32/spool/drivers/color