Falsning / Bigning

Man falsar (viker) färdigtryckta ark till det avsedda format. Man falasr ner en folder på ett eller flera ställen.


Enkelfalsning
Fönsterfalsning
Altarskåpsfalsning
Rullfalsning
Z-falsning
Dragspelsfalsning

För ett spännande resultat