Scanning

Vi scannar allt från beskrivningar och manualer till ritningar och skisser i både färg och svartvitt. Skall dina ritningar användas i CAD-miljö, då automatvektoriserar vi dem.

Vi kan leverera både som kopior från ditt original eller som digitala filer på USP eller via e-post.