Broschyr & Folder

En broschyr är en trycksak bestående av åtta eller fler sidor.

Den binds ihop genom ryggklammer eller limbindning.

Broschyrer innehåller ofta reklam, produktinformation eller liknande.

Vanligast är att man trycker broschyrer med informativt innehåll typ manualer eller bruksanvisningar, produktinformation, presentationer, årsredovisning, kundtidning m.m.

Inom den grafiska branschen skiljer man mellan produkttyperna broschyr och folder

Foldern ett tryckark som tryckts på båda sidor och vikts till 4, 6 eller 8 sidor (eller mer).

Vanliga format för en broschyr alternativt folder är i storlek:

A4: 210 x 297 mm

A5: 148 x 210 mm

A6: 105 x 148 mm

Utstråla succé med broschyrer & foldrar från ColourCenter

prev next