Variabeldata

Ett bekvämt sätt att i exempelvis stora utskick kunna bestämma olika budskap, adressera, eller t.o.m. byta bilder

Med personligt riktade budskap når man ett mycket högre läsvärde. Säljbrev, reklamblad och inbjudningar kan alla tryckas med personliga texter i ett flertal variabler till en kostnadseffektiv nivå.

Skriv in önskat teckensnitt och storlek på de platser där variablerna ska ligga i dokumentet.

Dessa variabler kan lämnas till oss i en Excel fil.

Ett bekvämt sätt att i exempelvis stora utskick kunna bestämma olika budskap, adressera, eller t.o.m. byta bilder