Banderoller

Låt situationen bestämma hur banderollen
skall se ut.
Från att klä in Rådhuset i nätvinyl vid fasadrenovering
eller att spänna en banderoll över Kullagatan,
med en festival-information.

Banderoller är lika spännande som effektiva,
då ni vill få ut ert budskap till en bredare publik,
både när det gäller utom- som inomhus.

Snygga tygbanderoller på kontoret är alltid rätt
och ger liv åt den information eller känsla du vill förmedla.

Kundanpassad print i stora format