Produktblad

Vi digitaltrycker mindre upplagor i högsta kvalitet från dina digitala filer.

"Print on demand", vilket innebär att ni kan trycka precis det ni behöver, när ni behöver det.

Detta utan att behöva sitta på ett stort lager när ni gör er trycksaksbeställning.

Vi digitaltrycker i pappersformat upp till A3, utfallande, i gramvikterna 100 till 300 gram.

Tekniken passar bra för t.ex. produktionsinformation, säljbrev, direktreklam, flygblad och informationsskyltar.

Digitaltryck är lämpat för budskap som behöver bytas relativt ofta.

Standardformat:

A3: 297 x 420 mm

A4: 210 x 297 mm

A5: 148 x 210 mm

A6: 105 x 148 mm

A7: 74 x 105 mm

Säljbrev, direktreklam, infoblad, flygblad och affischer